Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària - 19 d'Abril 2023

 

Barcelona, 31 de març de 2023


Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Casp- Sagrat Cor de Jesús (“AMPA”), que tindrà lloc el dimecres 19 d’abril de 2023, a les 18:45h en primera convocatòria i a les 19h en segona, a la Sala Torelló del Col·legi, amb el següent 


ORDRE DEL DIA


Únic. FONS D’ORFENESA


Context

La Junta Directiva de l’AMPA, en nom de l’AMPA, està custodiant i gestionant el Fons d’Orfenesa de l’AMPA des de Juliol de 2022, data en que va ser traspassat des del Col·legi. Havent valorat models alternatius de gestió, i més concretament l’externalització en una asseguradora; així com, havent analitzat aspectes operatius, formals, jurídics i fiscals, la Junta Directiva de l’AMPA ha decidit i proposa continuar amb la custòdia i gestió del Fons d’Orfenesa (incloent el cobrament del rebut) d’acord amb les Normes Reguladores del Fons d’Orfenesa (vigents des d’octubre de 2010), amb un modificació al seu article 6 amb la finalitat d’objectivar les cobertures i limitar les responsabilitats. 


Assemblea del proper 19 d’abril: 

1er Explicació per la Junta Directiva de l’AMPA del context, anàlisi, decisió i proposta.

2n Precs i preguntes al respecte.

3er Votació: “Vull que el Fons d’Orfenesa de l’AMPA continuï sent gestionat per la Junta de l’AMPA, d’acord amb les Normes Reguladores de FO, en la nova redacció proposada”.Consulteu la següent documentació al blog de L’AMPA 


Presentació amb resum del context, informació analitzada, valoracions i proposta.

  • Normes Reguladores Fons Orfenesa, amb la proposta de modificació l’article 6.


Atentament


Carlos Trench

President Junta Directiva AMPAComentaris

Entrades populars