Resum Reunió Junta AMPA i delegats 15 Novembre 2022

Si no tens temps de llegir l'acte sencera de la reunió , hem fet un resum dels aspectes més destacats aqui.

Ordre del dia:

18.45 Benvinguda als assistents – Maite Andreu / Carlos Trenchs

18.50 Breu presentació́ comissions

 • Comissió́ Sostenibilitat – Pacificació́
 • Propera actuació́ ajuntament a cantonades i carrer Casp.
 • Comissió́ Espai Migdia – creació́ enquesta a famílies per contrastar millores necessàries.
 • Creació́ comissió́ Escola de famílies – proposta primeres activitats curs
 • Creació́ comissió́ Solidaritat – seguiment fons orfenesa / beques /col∙laboracions amb terceres entitats
 • Creació́ comissió́ Ludicosocial – proposta activitats gimnàs per famílies

19.15 Calendari activitats curs 22/23 – Anna Traserra

19.30 Divisió́de la reunió́en 4 cicles: Mopi / Pin / Nei / TQE-BATX.

20.30 FI de la reunió́/reunions


PARTICIPACIONS destacades


Carlos Trenchs

  • Explicació dels objectius que vol assolir l’AMPA en aquest cus.
  • Millorar interlocució escoles i famílies.
  • Impuls activitats socials (Inter relació famílies), activitats formatives (escola pares /famílies),activitats millores mediambientals (millora entorn)
  • Impulsar la solidaritat entre les famílies / alumnes de Casp i d’entitats vinculades de l’entorn.
  • Explicació de la nova comissió d’espai migdia,

  • Comissió de solidaritat. Fins ara era només la junta de l’AMPA, volem canviar aquesta tendència.
  • Cobrament de les quotes de l’ AMPA.
  • Actualització dades de SOCIS AMPA després de la primera iniciativa i possibles accions per conèncer més families
Emma Otzet
  • Explicació de la comissió de sostenibilitat, i les seves diferents accions i activitats.
  • Les actuacions per la pacificació del carrer Casp es posaran en marxa sinó hi ha demora al gener del 2023. ( pla publicat al blog)LINK
Berta Abad: una embranzida més gran a l’Escola de família.
  • Explicació de l’Escola de família per tornar a impulsar després de l’aturada que ens va imposar la pandèmia.
  • Una conferència per trimestre. Ja tenim una llista d'idees i propostes per possar en marxa. Estem oberts a noves propostes.

Anna Traserra

 • Comissió Lúdic-social. Explicació de les tres gran activitats que es realitzen I presentació del calendar d’activitats del curs 22/23. Calendari: link al calendari
 • Altres: Pensem en impulsar una nova activitat, des de l’escola se'ns ha ofert la possibilitat de fer ús del gimnàs a partir de certa hora Es podria utilitzar per a organitzar classes de Ioga, Pilates, .... per a les famílies.

Maite Andreu

 • Aborda la problemàtica actual de la retirada del concert d’una línia per a 1MOPI I 1 PIN.

Reunions amb els directors d'etapa LINK

Comentaris

Entrades populars